www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
အဂၤါ, ၁၅ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၉

Mizzima Burmese

Home > အာေဘာ္ႏွင့္အျမင္ > အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ > ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းမွသည္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသို႔

ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းမွသည္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသို႔

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

၂၁၊ ၁၀၊ ၂၀၁၃ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ နာမည္ႀကီး အဆိုေတာ္ ကာရေဘာင္း ေရာက္ရွိလာ
ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ADMA Media Co., Ltd. ရဲ႕ ဖိတ္ၾကားမႈအစီအစဥ္ႏွင့္ ေရာက္ရွိလာ
ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုေတာ္ ကာရေဘာင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းအႀကိဳ
လႈံ႔ေဆာ္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ပူးေပါင္းေဖ်ာ္ေျဖရန္အတြက္ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယင္းေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ခ်က္ထရီယံဟိုတယ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အဆိုေတာ္ ကာရေဘာင္းမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး၊ ထိုင္းဘုရင္၏ ဂုဏ္ျပဳမႈခံရသူ၊ ဘ၀တိုက္ပြဲ သီခ်င္းမ်ား၊ တိုင္းက်ဳိးျပည္ျပဳ သီခ်င္းမ်ား အစဥ္တစိုက္ သီဆိုျခင္းျဖင့္ ထင္ရွားသူအဆိုေတာ္တစ္ဦးပင္ ျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတးဂီတပရိသတ္က
လည္း ရင္းႏွီးႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။ ယခုုကဲ့သိုု႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံသိုု႔ ယဥ္ေက်းမႈခ်စ္ၾကည္ေရးလာေရာက္
သည့္ ထိုုင္းအဆိုုေတာ္ ကာရေဘာင္းႏွင့္အဖြဲ႕အား ႀကိဳဆိုုအပ္ပါသည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခ်ိန္မွစတင္ကာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္း
အ၀ုိင္း၊ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုုင္ငံမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ထိစပ္ေပါင္းကူးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ကၽြဲကူးေရပါဆိုသလို ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔လာရပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ လအတြင္းတုန္းကလည္း ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံမွ Air Supply တီး၀ုိင္းသည္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာကာ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမရွိေသး
သည့္ ေဒသမွ ကေလးသူငယ္မ်ား ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြသည့္ေျဖေဖ်ာ္မႈကို ျပဳလုပ္သြားခဲ့
ပါေသးသည္။ ထို႔ျပင္ ေအာက္တိုုဘာလအတြင္းကလည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ပန္းပုဆရာ Roger Colombik သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂီတမိတ္အဖြဲ႔၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ သူကေတာ့
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးဘာသာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မခြဲျခားဘဲ လူအခ်င္းခ်င္းတန္းတူဆက္ဆံေရးအတြက္ လူမႈေရး
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

မိမိတို႔တိုင္းျပည္သည္ ယခင့္ယခင္ ေခတ္မ်ားကတည္းက အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္မ်ား၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
ေပါင္းကူးဆက္ဆံခဲ့သည့္ သမိုင္းဆိုင္ရာ သက္ေသမ်ား အခိုင္အမာရွိသည့္ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ဆိုရ
လွ်င္ ပ်ဴေခတ္ႏွင့္ ပုဂံေခတ္က ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေ၀းလံသီေခါင္သည့္ တ႐ုတ္ျပည္အတြင္းပိုင္းအထိ သြားေရာက္ကာ ကျပေျဖေဖ်ာ္ျခင္း ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကဖူးသည္။

ယခုလိုျမန္မာႏိုုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသူ ကမၻာ့အႏုပညာရွင္အသီးသီးတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ယဥ္ေက်းမႈအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ အျပန္အလွန္အကူအညီေပးေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ၾက
ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာႀကိဳဆိုပါသည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင္႔ ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ုိင္းအတြင္း အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရာလည္းေရာက္သည္။အထူးသျဖင့္ လာမည့္
ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ အာဆီယံ
ဥကၠ႒ အိမ္ရွင္အေနျဖင့္ လက္ခံက်င္းပရသည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားအတြက္၊ အာဆီယံစိတ္ဓါတ္ (ASEAN Spirit)
ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ လက္ေတြ႔က်က် ပူးေပါင္းပါ၀င္ အားျဖည့္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ားလည္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။