www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
ၾကာသပေတး, ၁၉ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၉

Mizzima Burmese

Home > အာေဘာ္ႏွင့္အျမင္ > အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ > ႏိုင္ငံေရးအသိ ျမင့္မားမွန္ကန္မႈျဖင့္ လတ္တေလာ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္ေရး

ႏိုင္ငံေရးအသိ ျမင့္မားမွန္ကန္မႈျဖင့္ လတ္တေလာ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္ေရး

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမွသည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္၊ သည္ကေန႔ နံနက္ လင္းအားႀကီးအခ်ိန္ ထရိတ္ဒါးဟိုတယ္ တည္းခိုခန္းအတြင္း ဗံုးေပါက္ကြဲမႈအထိ ေလးရက္တာကာလအတြင္း
ျမန္မာျပည္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ား၊ ဗံုးေထာင္ထားမႈမ်ား စုစုေပါင္း ငါးႀကိမ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

သည္သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္အခါ ပထမဦးဆံုး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈက ျပည္သူတို႔ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ျဖစ္ၾက
ရၿပီး မိမိတို႔ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး သြားလာေနထိုင္ေရး လံုၿခံဳမႈမရွိႏိုင္ဟု ခံစားရေစသည့္ အက်ဳိးဆက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ယင္းဗံုးေဖာက္ခြဲမႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ ဗံုးတရားခံမ်ား မည္သူ မည္၀ါျဖစ္သည္၊ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္
ျဖင့္ ေဖာက္ခဲြသည္၊ ယင္းဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ားအေပၚ မူတည္ကာ မည္သည့္အက်ဳိးဆက္မ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလာႏိုင္
သည္ အစရွိသည့္ ေျဖရွင္းရခက္ခဲေသာ ေမးခြန္းမ်ား၏အေျဖကို ျပည္သူအမ်ား သိခ်င္လာၾကမည္မွာလည္း မလြဲပါ။

ေသခ်ာသည့္အခ်က္မွာ ယင္းဗံုးေဖာက္ခြဲမႈမ်ားကို ႀကံစည္လုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနႏွင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ရည္ရြယ္ပစ္မွတ္ထား၍ လုပ္ေဆာင္ႀကံစည္ခဲ့ၾကျခင္း မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား အေပၚမူတည္
ကာ ယင္းဗံုးေဖာက္ခြဲမႈမ်ားကို ႀကံစည္လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဆိုသည့္အခ်က္မွာ ထင္သာျမင္သာ
လြန္းသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းဗံုးေဖာက္ခဲြသူမ်ားမွာလည္း ပုဂ္ၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း၏ ႀကံစည္ ႀကိဳးပမ္းမႈ မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ လူတစ္စု သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုက ႀကံစည္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္မွာလည္း ထင္ရွားပါသည္။ ဤအတိုုင္းသာ မွန္ကန္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္အတြက္ အမွန္တကယ္ပင္ စိတ္ပူပန္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

ျပည္သူမ်ား အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း လတ္တေလာ မိမိတို႔တိုင္းျပည္ သမိုင္းေပးတာ၀န္အရ အလြန္အေရးႀကီး
ေသာ ႏိုင္ငံ့အေရးတာ၀န္မ်ားကို ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္တြင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ အာဆီယံ ဥကၠ႒တာ၀န္ကို ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး၊ ဆီးဂိမ္း
က်င္းပႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အစရွိသည့္ ႀကီးမားေလးနက္သည့္ တိုင္းျပည္
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္တစ္ကမ္းအလို အခ်ိန္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခအေနမ်ား ကမၻာက အသိအမွတ္ျပဳလာေသာအခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္မွ ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ား ဆက္တိုက္
ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေျဖမွာ ဗံုးေပါက္ကြဲရန္ ႀကံစည္ႀကိဳးပမ္းၾကသူမ်ားသည္ အထက္ပါ တိုင္းျပည္
တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း အေျခအေန အရပ္ရပ္အေပၚ မလိုလား ဆန္႔က်င္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယင္းအလုပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ယင္းဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ တရားခံမ်ားကို မွန္ကန္
ျမန္ဆန္စြာ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ား ဘယ္ကို ဦးတည္ေနသည္။ ေနာက္ကြယ္မွာ မည္သူေတြ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မိမိတို႔က မည္ကဲ့သို႔ ပါ၀င္ကာကြယ္၊
ေရွာင္ရွားရမည္စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားကာ မိမိတို႔တုိင္းျပည္သည္ အက်ပ္အတည္းမွ ေအာင္ျမင္စြာ
ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေစေရး ႏိုင္ငံေရးအသိ ႏိုးၾကားၾကဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။