ေနေရာင္ျခည္မရတဲ့ဘက္မွာ သီးရတဲ့ပန္းသီးေတြ

ပရင့္ထုတ္ရန္

ဒီကေန႔ကမၻာမွာ လူဦးေရသန္းေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့အနက္ သန္းေပါင္း ၁၃၀၀ ဟာ ဆင္းရဲမြဲေတြမႈ ဒဏ္အလူးအလဲ
ခံစားေနၾကရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တစ္ခါ စိတ္က်ေရာဂါရွင္က သန္းေပါင္း ၃၄၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ အလုပ္လက္မဲ့
ဦးေရက သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပသြားခဲ့တဲ့ အာရွနဲ႔ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာ္မရွင္ Escap ရဲ႕ ၅၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းမွာ အဲဒီ Escap အဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕ အမႈေဆာင္အတြင္းေရးမွဴး မစၥတာကင္ဟက္စုက မွန္ကန္တဲ့ပညာေရးစနစ္ကို လက္ခံသင္ယူျခင္း မျပဳၾကရတဲ့ လူငယ္ေတြဟာ “ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ မ်ဳိးဆက္” အျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔ ႀကံဳၾကရလိမ့္မယ္လို႔ သတိေပး ေျပာသြားခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဒါကို စဥ္းစားရင္ အထက္က ေျပာခဲ့တဲ့ ကမၻာ့အနိ႒ာ႐ုံမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့မႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့
ျဖစ္မႈေတြရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာျဖစ္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ ပညာသင္ၾကားမႈ အခြင့္အေရး လက္လြတ္ဆံုး႐ႈံး
ၾကရတဲ့့ ႏုိင္ငံေတြမွာ မ်ဳိးဆက္ေပ်ာက္ဆံုးမႈ ဒဏ္ခံၾကရမယ့္ သေဘာ ေျပာသြားမယ္လို႔ု႔ ယူဆရပါလိမ့္မယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္အက်ဆံုးတိုင္းျပည္တစ္ခုအေနနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းရာစုႏွစ္၀က္ေက်ာ္ ေနလာခဲ့ၾကရတာ
ျဖစ္လို႔ အဲဒီအထက္ကဆိုခဲ့တဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဒဏ္ခံၾကရတဲ့ လူဦးေရ သန္း ၁၃၀၀ ထဲမွာ မလြဲမေသြ ပါ၀င္ခဲ့ရပါလိမ့္
မယ္။ စိတ္က်ေရာဂါနဲ႔ အလုပ္လက္မဲ့ ကပ္ေဘးေတြႀကံဳရတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ပါလိမ့္မယ္။ အဆင့္ျမင့္တဲ့ပညာေရး
စနစ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံက လူငယ္ေတြ လက္ခံသင္ယူႏုိင္ဖို႔ အခြင့္အေရးလည္း မလြဲမေသြ လက္လြတ္ခံစားခဲ့ၾကရ
ေပလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ (Escap) အဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕ အမႈေဆာင္အတြင္းေရးမွဴး မစၥတာကင္ဟက္စုေျပာတဲ့ ေပ်ာက္ဆံုးသြား
မယ့္ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံက လူငယ္ေတြကိုမ်ား ညႊန္းလိုက္သလိုျဖစ္ေနၿပီလားဆိုတာ မလြဲမေသြ
သံုးသပ္ၾကရမယ့္အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ခံသင့္တာကို ၀န္ခံ၊ ျပဳျပင္သင့္တာကို အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းဟာ စီးပြားေရးခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းအေပၚမွာ အမ်ားဆံုး မူတည္ပါတယ္။ အဆင္ျ့မင့္ပညာကို လူငယ္ေတြ သင္ၾကားႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္တဲ့ မိသားစု၀င္ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ မိဘေတြ မိသားစုတာ၀န္ရွိသူေတြက အလုပ္လက္မဲ့ေတြ၊ ၀င္ေငြ နည္းပါးသူေတြ၊ စိတ္က်ေရာဂါ ခံစားေနရသူေတြ၊ က်န္းမာေရးအာမခံခ်က္ ကင္းမဲ့ေနရသူ
ေတြျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒီမိသားစုအသီးသီးရဲ႕ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအျဖစ္ ႀကီးျပင္းလာၾကရမယ့္ လူငယ္ေတြဟာ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာကို သင္ၾကားႏိုင္ပါေတာ့မလဲ။ ပညာမဲ့တဲ့လူငယ္ေတြဟာ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ၿပီး ၪဏ္ပညာ
ျပည့္၀တဲ့ မိသားစုတစ္ခု၊ တိုင္းျပည္တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ႏုိင္သူေတြ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး အပူတျပင္း စဥ္းစားေ၀ဖန္လက္ခံၿပီး အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္ၾကရပါလိမ့္မယ္။

တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားအားလံုး၊ ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးကို ဘုရားသခင္ကေတာ့ ပန္းသီးေတြအျဖစ္ ပန္းသီးပင္ေတြမွာ သီးေစေမႊးေစ ခ်ဳိျမေစခဲ့တာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူမ်ဳိး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူငယ္ေတြရဲ႕အျဖစ္က ပန္းသီးအျဖစ္နဲ႔ ျဖစ္တည္လာခဲ့ၾကရတာ မွန္ေပမယ့္ ေနေရာင္ျခည္မရတဲ့ဘက္မွာ
သာ သီးခြင့္ရတဲ့ ပန္းသီးေတြျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ခ်ဳိၿမိန္၀ေျပာၿပီး အဟာရျပည့္၀တဲ့ ပန္းသီးေတြအျဖစ္ေတာ့ ျဖစ္တည္ခြင့္
မရခဲ့တာ ေသခ်ာေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။