မိုးထဲေလထဲတြင္ ျပည္သူ႔သတင္းစာဆရာတစ္ဦး ဆံုး႐ႈံးရျခင္း

ပရင့္ထုတ္ရန္

မေန႔မနက္က ျပည္သူ႔သတင္းစာဆရာတစ္ဦးျဖစ္သူ သတင္းစာဆရာႀကီး ေမာင္၀ံသ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ မိမိတို႔ သတင္းစာတိုက္တစ္ခုလံုး သတင္းေထာက္ငယ္ေလးမ်ားက အစ သတင္းစာဆရာႀကီး ေမာင္၀ံသ ကြယ္လြန္ျခင္း
သတင္းအေပၚ စိတ္ခံစားမႈကိုယ္စီျဖင့္ ဆရာေမာင္၀ံသ၏ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကို ေျပာဆိုေနမိခဲ့ ၾကသည္။ မွန္ပါသည္။ ဆရာေမာင္၀ံသသည္ကား ျပည္သူခ်စ္ေသာ စာေရးဆရာႀကီးတစ္ဦး၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ရြက္ရင္း ျပည္သူ႔ဘက္မွ
ေရွ႕ေနလိုက္သည့္ သတင္းစာတစ္ဦးအျဖစ္ ခိုင္မာတက္ၾကြစြာရပ္ တည္ရင္း ကြယ္လြန္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔
တိုင္းျပည္အတြက္ အစားထိုးမရႏိုင္သည့္ ဆံုး႐ႈံးမႈႀကီးအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရပါသည္။

မည္သည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္တြင္မဆို လူအမ်ဳိးအစားႏွစ္ရပ္ရွိပါသည္။ ထိုလူအမ်ဳိးအစားႏွစ္ရပ္မွာ ထိုသူတို႔ ခံယူရပ္တည္သည့္ အယူအဆႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚမူတည္ကာ ျပည္သူတို႔ သတ္မွတ္ေပးေသာ ဂုဏ္ထူး
၀ိေသသမ်ားကို ခံယူၾကရေလ့ရွိသည္။ ဆရာေမာင္၀ံသကိုမူ ျပည္သူ႔ဘက္မွရပ္တည္ေသာ ျပည္သူ႔ဘက္မွ ေရွ႕ေန
လိုက္ေပးေနေသာ၊ ျပည္သူတို႔အေပၚ သစၥာရွိေသာ စာေရးဆရာ သတင္းစာဆရာႀကီးတစ္ဦးအေနႏွင့္ ရပ္တည္
ေဆာင္ရြက္သြားသူျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူတို႔က ျပည္သူ႔သတင္းစာဆရာတစ္ ဦးအျဖစ္ ေလးစားခ်စ္ခင္စြာ ဂုဏ္ထူး
၀ိေသသေပးထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ထိုသို႔ေသာ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ားမွာ လုပ္ယူလို႔လည္းမရ ၀ယ္ယူလို႔
လည္းမရသည့္အျပင္ အာဏာႏွင့္ဖန္တီးယူလို႔လည္း မရသည့္ ဂုဏ္ထူး၀ိိေသသမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ ေနခဲ့ရစဥ္က ျမန္မာသတင္းစာဆရာႀကီးလည္းျဖစ္၊ ကဗ်ာဆရာႀကီးလည္း
ျဖစ္သူ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းသည္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရက ျမန္မာျပည္သို႔ ေခတၱခဏေရာက္ရွိလာမည့္ အဂၤလိပ္အိမ္ေရွ႕မင္းသားျဖစ္သူ ေ၀လမင္းသားအတြက္ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ ေရးစပ္ေပးရန္ ေငြအသျပာ (၁၀၀၀) ေပး၍ ကမ္းလွမ္းခံခဲ့ရဖူးသည္။ ဆရာႀကီးသည္ ျပတ္သားစြာျငင္းပယ္ကာ ထိုစဥ္ကတန္ဖိုးႀကီးလွသည့္ ဆုလာဘ္အသျပာကို ေခါင္းခါပစ္ပယ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးဘက္မွ ရပ္တည္ကာ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရ
ကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းသည္ ျပည္သူတို႔ေပးေသာ မ်ဳိးခ်စ္
စာဆိုႀကီးဆိုသည့္ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသကို ပိုင္ဆိုင္သြားခဲ့ရ၏။

ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ သမိုင္းအလွည့္အေျပာင္းႀကီးတစ္ခုကို
ျဖတ္သန္းေနရသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီကိုေရွး႐ႈေသာ ျပည္သူတို႔အတြက္ လမ္းမွန္လမ္း
တည့္ေစေသာ စာနယ္ဇင္းဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔မွာ လြန္စြာအေရးႀကီး လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အျပင္းအထန္ျငင္းခုန္ရင္း သတိႀကီးစြာထားကာ ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည့္
အခ်ိန္ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီေရး မိုးထဲ ေလထဲ ျဖတ္သန္းေနၾကရသည့္အခ်ိန္တြင္ ဆရာေမာင္၀ံသ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာႀကီး ေမာင္၀ံသသည္ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါ သူျဖတ္သန္းရသည့္ေခတ္တြင္ ျပည္သူတို႔အား ဖိႏွိပ္သည့္ အစိုးရကေပးသည့္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း သိမ္ငယ္မႈကင္းစြာ ရဲရင့္ဂုဏ္ယူလ်က္ လက္ခံျဖတ္သန္းခဲ့သူ
ျဖစ္သည္။ သတင္းစာ ဆရာႀကီးေမာင္၀ံသသည္ကား ျပည္သူတို႔အေပၚဖိႏွိပ္သည့္ အစိုးရမ်ား၏ ေဖာက္ျပန္မွားယြင္းမႈ
မ်ားကို ေထာက္ျပကန္႔ကြက္သည့္၊ ျပည္သူ႔ဘက္မွရပ္တည္သည့္ မြန္ျမတ္သည့္ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ ထင္ရွားႀကံ့ခိုင္စြာ ကမၺည္းထိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီဟု မိမိတို႔အေနႏွင့္ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္မိပါသည္။ သတင္းစာဆရာႀကီး
ေမာင္၀ံသကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ မဇၩိမမီဒီယာ အင္အားစုအေနျဖင့္ က်န္ရစ္သူ ဆရာေမာင္၀ံသ၏ မိသားစုႏွင့္ထပ္တူ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။