တိရစာၦန္႐ံုထိန္းရဲ႕မယား သို႔မဟုတ္ သမၼာက်မ္းလာ တားျမစ္သစ္ပင္တစ္ပင္

ပရင့္ထုတ္ရန္

                                                                   (က)

“မဟာပုရိသ၀ါဒ” နဲ႔ “မဟာဣတ္ၳိယ၀ါဒ” အေၾကာင္းကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္နားမလည္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ပုရိသပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဣတ္ၳိယပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ဘက္က တရားလြန္အခြင့္အေရးယူတဲ့ ကိစၥဟူသမွ် ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မႏွစ္သက္ပါဘူး။

၀န္ခံရမွာတစ္ခုေတာ့ ရိွပါတယ္။ လူသားရဲ႕သမိုင္းမွာ မဟာပုရိသ၀ါဒဟာ အလြန္အင္မတန္ သက္တမ္း ရွည္ၾကာ ထြန္းကားေနတာကေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့လည္း မဟာဣတ္ၳိယ၀ါဒ ထြန္းကားတဲ့ေခတ္လည္း ရိွခဲ့ဖူးပါတယ္။ မဟာပုရိသ၀ါဒ ထြန္းကားတာ သက္တမ္းရွည္ၾကာလြန္းေတာ့ မဟာပုရိသ၀ါဒရဲ႕ မတရား လြန္ကဲတဲ့ ကိစၥတခ်ဳိ႕ဟာ တရားတဲ့ကိစၥေတြအျဖစ္ အသားက်လာခဲ့ၾကၿပီး လူမ်ားစုႀကီးက မသိစိတ္နဲ႔ လက္ခံလာၾကရတဲ့ကိစၥကေတာ့ ၀မ္းနည္းစရာပဲေပါ့။

မဟာပုရိသ၀ါဒ သက္တမ္းရွည္ၾကာေအာင္လႊမ္းမိုးေနလာႏုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြထဲမွာ လူေတြအလုပ္တာ၀န္ ခြဲေ၀ လုပ္ကိုင္ လာတဲ့ေခတ္ရဲ႕ တြန္းအားေတြ အမ်ားႀကီးပါႏုိင္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ခႏၶာေဗဒအရ “ဖို ” က “ မ ” ထက္ပိုၿပီး ခြန္အားရိွတဲ့ သေဘာမို ့ မိသားစုတစ္စုမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူအုပ္စုတစ္စုမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ “မ” ဟာ “ဖို ”ေလာက္ အေရးမပါ အရာမေျမာက္တဲ့သေဘာ သက္၀င္လာခဲ့ၿပီး မဟာဖို၀ါဒ၊ မဟာပုရိသ၀ါဒဟာ အထြတ္အထိပ္ကို ေရာက္လာခဲ့တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ေခတ္မွာေတာ့ မဟာပုရိသ၀ါဒဟာ အဲဒီေခတ္ရဲ႕ အေျခခံဖို၀ါဒဆိုင္ရာ မူတစ္ခုျဖစ္ လာခဲ့ၿပီး “ဖို” နဲ႔ “မ” အခြင့္အေရး ႏႈိင္းယွဥ္မႈအရ “ဖို” က “မ” ထက္ အခြင့္အေရး အဆမတန္ ရယူခဲ့ပါေတာ့တယ္။ လူ ့သမိုင္းမွာေတာ့ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ေခတ္ ဟာ မဟာပုရိသ၀ါဒ အထြန္းကားဆံုး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

                                                                   (ခ)

ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ မဟာပုရိသ၀ါဒကို ဆန္႔က်င္ေ၀ဖန္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕အခြင့္အေရးကိစၥ က်ယ္က်ယ္
ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆိုလာၾကတဲ့ အေျခအေနဟာ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ အက်ယ္ေလာင္ဆံုးၾကားရတဲ့ သေဘာရိွ ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း အေျခအေနမေပးေသးတဲ့ ျပည္တြင္းမွာမဟုတ္ဘဲ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး အင္အားစု အတြင္းမွာ အခုလိုစတင္ေျပာဆိုလာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေျပာဆို ေဆြးေႏြး လာၾကတာဟာ ေကာင္းပါတယ္။ မေန႔တေန႔ကဆိုရင္ စီမံလုပ္ကိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑ေတြမွာ အမ်ဳိး သမီးေတြကို ရာခိုင္ႏႈန္းအတိအက် သတ္မွတ္ရာထား တာ၀န္ေပးသင့္၊ မသင့္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကတာကို ၾကားရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မဟာပုရိသ၀ါဒ သက္တမ္းရွည္ၾကာလြန္းစြာ အေပၚစီးရယူႏိူင္ခဲ့လို႔ အမ်ဳိးသမီးေတြ အလူးအလိမ့္ ခံစားရတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းႀကီးအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကရေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ၾကရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးထုႀကီး အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ စာနာၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မဟာပုရိသ၀ါဒ သက္တမ္းရွည္ၾကာစြာ
ေနရာယူလာခဲ့လို႔ ဖိႏွိပ္ခံၾကရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြက မဟာပုရိသ၀ါဒကို ဆန္႔က်င္ ေ၀ဖန္ၾကရာမွာ ခံစားခ်က္ကို
ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ တရားအေပၚမွာပဲ အေျခခံၿပီး ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသင့္ တယ္လို႔ ယူဆမိတယ္။

ခံစားခ်က္ကို အေျခခံရင္ တရားကို ပြန္းပဲ့သြားႏိုင္ေစတာမို႔ တရားနဲ႔ ကင္းကြာတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ၊ တရားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ၾကတဲ့ အျမင္ေတြရိွလာတတ္ပါတယ္။ အစြန္းတစ္ဖက္ကို ေ၀ဖန္ရင္း တျခား အစြန္းတစ္ဖက္
ေခ်ာက္ထဲ က်သြားႏိုင္ပါတယ္။ မဟာပုရိသ၀ါဒကို ဆန္႔က်င္ရင္း မဟာဣတ္ၳိယ၀ါဒ ႏြံထဲ ဆင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို ့သတိခ်ပ္ရပါမယ္။

လူ႔သမိုင္းမွာ ပုရိသ၀ါဒပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဣတ္ၳိယ၀ါဒပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္၀ါဒ၊ ဘယ္စနစ္၊ ဘယ္သတ္မွတ္ခ်က္ပဲျဖစ္ျဖစ္ တရားအေပၚအေျခခံၾကရပါမယ္။ တရားမွ်တမႈ၊ သဘာ၀က်မႈေတြကို အေျခခံထား စဥ္းစားၾကရပါ မယ္။

                                                                   (ဂ)

မဟာပုရိသ၀ါဒဟာ လူ႔သမုိင္းမွာ ဘယ္၀ါဒမွ လိုက္မမီႏုိင္ေလာက္ေအာင္၊ ထြန္းကားလာခဲ့တာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ မဟာဖို၀ါဒဟာ လူ႔သမိုင္းမွာ သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆံုးထြန္းကားတဲ့၀ါဒ၊ ခြန္အားအႀကီးဆံုး၀ါဒ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု လက္ရွိကာလအထိ ထြန္းကားလ်က္ရိွတဲ့၀ါဒ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ဆက္လက္ ထြန္းကားေနဦး မလဲ။

မဟာပုရိသ၀ါဒ ေအာက္မွာအမ်ဳိးသမီးေတြ အလူးအလိမ့္ခံစားခဲ့ၾကရပါတယ္။ ခံစားရတာကို ခံစားရတယ္လို႔ မထင္မွတ္ရေလာက္ေအာင္ကို ျပင္းထန္ညင္သာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို အျပင္းအထန္ခံစားခဲ့ရတဲ့ မွတ္ တမ္းမွတ္ရာေတြ လည္း တစ္ပံုတစ္ပင္ႀကီး ရိွပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ အေမရိကန္ကဗ်ာဆရာမ “ ဆစ္လ္ဗီယာ ပလာသ္ ” ကေတာ့ မဟာပုရိသ၀ါဒရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈဒဏ္ကို ကဗ်ာနဲ႔ ေဖာ္ျပၿပီး ကမၻာ့အမ်ဳိးသမီးထုေရွ႕က ေရွ႕ေနလိုက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

အမ်ဳိးသားေတြရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ လစ္လ်ဴ႐ႈမႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈေတြကိုသူက ကဗ်ာစပ္ၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ ဖိႏွိပ္ခံရသူ၊ လစ္လ်ဴခံရသူ၊ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကို ကဗ်ာနဲ ့ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ သူ႔ရင္ ထဲက အန္ထြက္က်လာ တဲ့ ခံစားခ်က္၊ ၀န္ခံခ်က္ (Confessional) ဟာ တိက်လြန္း၊ စည္းလံုးလြန္း၊ ေပၚ လြင္လြန္းလို႔ စာဖတ္သူေတြ အသက္႐ွဴမ၀ေလာက္ေအာင္၊ ရင္တမမျဖစ္ရ ေလာက္ေအာင္ ခံစားခ်က္ေတြ လိႈင္းထန္ခဲ့ၾကရပါတယ္္။ သူ႔ကဗ်ာေတြထဲမွာ မဟာပုရိသ၀ါဒရဲ႕ ဖိစည္းမႈကို တြန္းလွန္ဖို ့ႀကိဳးစားတဲ့ စိန္ေခၚသံေတြ ဟိန္းဟိန္းညံေနခဲ့ပါတယ္။

ဆစ္လ္ဗီယာ ပလာ့သ္ရဲ႕ ကဗ်ာထဲမွာ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ နိမိတ္ပံုေတြဟာ အင္မတန္ ေၾကာက္စရာေကာင္း ေလာက္
ေအာင္ သစ္လြင္ေနတာ၊ တိက်ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘ၀အေပၚ သူဘယ္ေလာက္ခံစားမႈေတြ နင့္သီးေနသလဲ ဆိုရင္ သူကအင္မတန္ေအးျမခ်မ္းၿငိမ္းေစတဲ့ “ လ ” ကိုေတာင္မွ “ ဥေသ ” ဆိုတဲ့ နိမိတ္ ပံုမ်ဳိး သံုးတတ္ပါတယ္။ ပုရိသနဲ႔ ဣတ္ၳိယကို အရွင္နဲ႔ အေသသေဘာအထိ ေရးခဲ့ပါတယ္။ ျပင္ပမွာရိွတဲ့ ဗဟိဒၶေလာက၊ ဗဟိဒၶဥတု၊ ဗဟိဒၶ မိုးေလ၀သအေျခအေနထက္ သူ႔ခႏၶာကိုယ္ထဲက၊ သူ႔အတြင္း နက္နက္ ထဲက အဇ်တၱေလာက၊ အဇ်တၱမိုးေလ၀သ ကိုပဲ ေရးဖြဲ႕ပါတယ္။

ဆစ္လ္ဗီယာ ပလာ့သ္ရဲ႕ကဗ်ာထဲမွာ “ေသေၾကာင္းႀကံတဲ့မိန္းမ” “ေယာက္်ားေတြကို အာခံတဲ့မိန္းမ” တစ္ခါတေလ မွာ သူဟာသူ ့ကိုယ္သူကိုယ္ပိုင္ဘ၀စစ္စစ္ကို ပို္င္ဆိုင္သူဆိုတာမ်ဳိး၊ ဘယ္ေယာက္်ားကိုမွ အားကိုးဖို ့မလိုတဲ့ “ပကတိ သန္႔ရွင္းတဲ့မိန္းမ” “ေယာက္်ား အညစ္အေၾကး ကင္းရွင္းတဲ့မိန္းမ”ဆိုတာမ်ဳိး ေတြေရးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို (Confessional) ဆန္တဲ့ ကဗ်ာေတြကို ေရးေနတဲ့အခ်ိန္ဟာ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္တစ္ ၀ိုက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀)၀န္းက်င္ကပါ။

ဒီလိုနဲ႔ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္မွာ ေမြးတဲ့ ဆစ္လ္ဗီယာပလာ့သ္ဟာ အသက္ (၃၁)ႏွစ္မွာပဲ ဖခင္နဲ႔ကင္းကြာေနတဲ့ လူမမယ္ သားသမီး ႏွစ္ေယာက္ကို ထားရစ္ခဲ့ၿပီး၊ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲက၊ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္ကို႐ွဴကာ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္သတ္ေသ လိုက္ပါတယ္။ သူဟာ ၁၉၆၃ ခု၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၁)ရက္ေန႔မွာ ေသဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။

                                                                  (ဃ)

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မဟာပုရိသ၀ါဒကို အျပင္းအထန္ ေ၀ဖန္ဆန္႔က်င္ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ ဣတ္ၳိယ၀ါဒကို ထူေထာင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မ်ဳိးမွာ ျဖတ္သန္းႀကီးျပင္းရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အဖို႔ ေက်နပ္ပါတယ္။ ဒီလို ႀကိဳးပမ္းၾကသူေတြကိုလည္း ေလးစား၊ ေလးနက္မိပါတယ္။

မဟာပုရိသ၀ါဒက ဘယ္ေလာက္အထိ ဖိႏွိပ္မႈ ျပင္းထန္သလဲဆိုတာကေတာ့ သက္ေသျပစရာေတြ တပံု တပင္ရိွ ပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အဆံုးစီရင္သြားတဲ့ အေမရိကန္ ကဗ်ာဆရာမ ဆစ္လ္ဗီယာပလာ့သ္ ရဲ႕ အျဖစ္က အဲဒီတစ္ပံုတစ္ပင္ႀကီးထဲက တစ္ခုပါ။ ကဗ်ာ႐ူးသြပ္သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ မဟာပုရိသ၀ါဒရဲ႕ ဖိစီးမႈျပယုဂ္ကို ကဗ်ာဆရာ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀နဲ ့ေဖာ္ျပခြင့္ရလို႔လည္း ေက်နပ္မိပါတယ္။

ဆစ္လ္ဗီယာ ပလာ့သ္က တင္စားေျပာဆိုသြားခဲ့တဲ့ အျဖစ္ဆိုးနာက်ည္းေၾကကြဲဖြယ္ေကာင္းတဲ့ “တိရစၦာန္႐ံုထိန္းရဲ႕ မယား”၊ “ သမၼာက်မ္းလာ တားျမစ္သစ္ပင္တစ္ပင္” ဆိုတဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ဳိးရဲ႕ ဘ၀မ်ဳိး၊ အျဖစ္မ်ဳိးေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မၾကားရက္မျမင္ရက္တာလည္း အမွန္ပါပဲ။

ဒီစိတ္ေစတနာကို အရင္းခံၿပီး စာဖတ္သူေတြကို ဆစ္လ္ဗီယာပလာ့သ္ရဲ႕ “တိရစာၦန္႐ုံထိန္းရဲ႕ မယား” ကဗ်ာထဲက တစ္ပုိဒ္ကုိ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီကဗ်ာထဲက သမၼာက်မ္းလာတားျမစ္သစ္ပင္ တစ္ပင္ရဲ ့ မုန္တိုင္းဆန္ လွတဲ့ ေအာ္သံဟစ္သံေတြကို စာဖတ္သူမ်ား မလြဲမေသြ ၾကားၾကရပါလိမ့္မယ္။

တိရစာၦန္႐ံုထိန္းရဲ႕ မယားမ်ဳိသိပ္ထားတဲ့ မေက်နပ္ခ်က္ေတြ
အခ်င္းခ်င္းတြန္းေ၀ွ ့တြန္းတိုက္သံေတြ
ကၽြတ္ထြက္လာတဲ့ သြားေတြသြားေတြလို။

ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥကို ရွင္ဘယ္သိမလဲ က်မရဲ႕ ၀၀တုတ္တုတ္ ၀က္ႀကီးငဲ့၊
က်မရဲ႕ ျခင္ဆီလို အခ်စ္ႀကီး၊
နံရံကိုပဲ မ်က္ႏွာမူ ထားတဲ့ လူႀကီးငဲ့။

ႏို ့တိုက္သတၱ၀ါငယ္ ေလွာင္ရံုထဲက
စိုထိုင္းထုိုင္းေလေသထဲမွာ
မီးကၽြမ္းထားသလို ေျခသည္းခ်ိတ္ေတြနဲ ့
တြဲေလာင္း ခိုၾကတဲ့
၀ံပုေလြဦးေခါင္း သစ္သီးစားလင္းႏို႔ေတြနဲ႔
ရွင္က်မကို ပိုးပန္းခဲ့တယ္။

သဲပံုထဲမွာ ေမွးအိပ္ေနတဲ့ သင္းေခြခ်ပ္
၀က္တေကာင္လို ညစ္ညမ္း၊
အေမြးအမွ်င္လည္း မရိွ။

မွီျငမ္း။ ။ ေဇယ်ာလင္း၏ ဆစ္လ္ဗီယာ ပလာ့သ္ဘ၀၊ ဆစ္လ္ဗီယာ ပလာ့သ္ ကဗ်ာစာအုပ္