၂၅ ႏွစ္ၾကာ မ်က္ေမွာက္သမိုင္း၏ သင္ခန္းစာ

ပရင့္ထုတ္ရန္

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၅ နွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္သည္ စစ္တပ္မွႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူခဲ့သည့္ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္ၿပီး မ်က္ေမွာက္ကာလ ေရးသားေနၾကသည့္ သမိုင္းစာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာအစဟု ေခၚဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ပါ။

ထိုရက္သည္ ၂၆ ႏွစ္တာကာလၾကာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ဟု အမည္ေပးထားေသာ အာဏာရွင္ စနစ္တစ္ရပ္၏ နိဂံုးေန႔ျဖစ္သကဲ့သို႔ အျခားေသာ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္တစ္ရပ္စတင္သည့္ ပထမဆံုးေန႔ တစ္ေန႔လည္း ျဖစ္ခဲ့ျခင္းက
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖို႔ ၀မ္းနည္းစရာ ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ တစ္ပါတီစနစ္ကို မၾကိဳက္သျဖင့္ လူထုအားျဖင့္ အံုႂကြလႈပ္ရွားခဲ့သည့္ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ရလဒ္မွာ ပါတီစံုစနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္ဟု ကတိေပးၿပီး တက္လာသည့္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို တုိင္းျပည္က လက္ခံရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ဆိုခ်င္သည္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံရသည့္ကာလ၊ ၁၉၉၀ ပါတီစံု
ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမျပဳဘဲ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားညီလာခံ ေခၚယူက်င္းပသည့္ကာလ၊ ညီလာခံရပ္ဆိုင္းၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ၾကာ ရပ္ဆိုင္းထားကာ
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မပါရွိသည့္ စစ္တပ္အစိုးရျဖင့္ ႏွစ္ကာလရွည္ ၾကာစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ကာလ စသည္ျဖင့္ လိႈင္းထန္သည့္ ေခတ္ကာလမ်ားကို ျပည္သူမ်ား ျဖတ္သန္းခဲ့ ၾကရသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားလည္း ထိုကာလကို ခက္ခက္ခဲခဲ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရသည္။ အျပင္မွာေန၍ ျဖတ္သန္းရသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားထက္ အက်ဥ္း
ေထာင္၊ အက်ယ္ခ်ဳပ္စသည္ျဖင့္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္မ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ပိုမ်ားျပားခဲ့ေပသည္။

ယင္း အေမွာင္ေခတ္ကာလမ်ားကို ခုေန ျပန္စဥ္းစားၿပီး ေခါင္းထဲတြင္ အထင္ရွားဆံုး ေပၚလာသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ သည္ကား သမိုင္းမွ သင္ခန္းစာယူႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ကိုလိုနီေခတ္ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကာလ၏ သင္ခန္းစာ၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းစစ္ကာလ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္၏ သင္ခန္းစာမ်ားလည္း ယူဖို႔လိုအပ္သလို မေ၀းသည့္ကာလ၏ သင္ခန္းစာမ်ားကို ပိုယူဖို႔၊ ဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္ သံုးသပ္ၾကဖို႔ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းကာလ ႏိုင္ငံေရး အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲ ကာလ အေတြ႕အႀကံဳသင္ခန္းစာမ်ားကို ခ်ဳံ႕ၾကည့္လွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ အာဏာလက္၀ယ္ကိုင္ထားသူက ၎၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားကို မလုပ္ေဆာင္လိုသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသလို ဒီမိုကေရစီအင္အားစု ေခၚေခၚ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားဘက္မွလည္း မိမိတို႔၏ အင္အားမ်ားကို ဘက္တစ္ဘက္ထဲတြင္ ထားႏိုင္
ေလာက္ေအာင္ စုစည္းမႈမရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

ပါတီအက်ဳိးစီးပြား၊ အဖြဲ႕အစည္းအက်ဳိးစီးပြား၊ လူပုဂ္ၢိဳလ္အက်ဳိးစီးပြားတို႔က ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူထုအမ်ား အက်ဳိး စီးပြားမ်ား၏ ေရွ႕သို႔ေရာက္ေနခဲ့သည့္ သေဘာလည္း ေတြ႕ရသည္။

ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ၂၅ ႏွစ္တာကာလတြင္ လိႈင္းထန္ေသာ၊ မတ္ေစာက္နက္႐ိႈင္းေသာ၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ အေကြ႕အခ်ဳိး မ်ားေသာ တစ္ခါတစ္ရံ ေနာက္ျပန္လွည့္သြားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ အေျပာင္းအလဲမ်ား လည္း ႀကံဳခဲ့ၾကရသည္။ လာမည့္အနာဂတ္ ကာလတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ လူပုဂ္ၢိဳလ္ကို ဗဟိုျပဳျခင္း၊ အားကိုးျခင္းထက္ ေရရွည္တြင္ စနစ္ကအာမခံျခင္း၊ စနစ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစား ထိုက္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေမွာင္မိုက္ေသာ၊ ဖိႏွိပ္မႈဒဏ္ခံစားခဲ့ရသည့္ ကာလမွ လြတ္ေျမာက္ခါစ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္မ်ား သမ္းေနသည့္ ယေန႔ကာလတြင္ တစ္ပါတီတစ္ဖြဲ႕ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ အက်ဳိးစီးပြားထက္ အမ်ား အက်ဳိးစီးပြား၊
ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားကို ဦးတည္ကာ က်န္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို လက္ေအာက္ခံ ျပႆနာ၊ ဒုတိယ ျပႆနာအျဖစ္ ထားရွိကာ ေရွ႕သို႔ေလွ်ာက္လွမ္းသင့္ေၾကာင္း ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ ကာလတြင္ မဇၩိမမွ တိုက္တြန္း ေရးသား လိုက္ရေပသည္။