ဆိတ္ကြယ္ရာမရွိတဲ့ ေခတ္သစ္ကမၻာႀကီး

ပရင့္ထုတ္ရန္

ဒီကေန႔ ကမၻာႀကီးေပၚမွာအေမွာင္ေခတ္လို႔ တင္စားေျပာဆိုျခင္းခံရတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ထြန္းကားခဲ့ရာ တိုင္းျပည္
ေတြဟာ တစ္ႏိုင္ငံၿပီးတစ္ႏိုင္ငံ အာဏာရွင္စနစ္လက္ေအာက္က ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကတာ အားလံုးအသိျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဆလိုဗက္ကီးယားႏိုင္ငံ၊ ႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံမ်ားက အစ အာရွတိုက္ကၽြန္းဆြယ္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားလို ႏိုင္ငံမ်ားဟာ အာဏာရွင္စနစ္ လက္ေအာက္က ေအာင္ျမင္စြာ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြပါပဲ။

အာဏာရွင္စနစ္ ဖယ္ရွားခံရၿပီဆိုေပမယ့္လည္း အာဏာရွင္ေဟာင္းေတြဟာ စနစ္သစ္သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္အတြင္းမွာ သူတို႔အာဏာရွိစဥ္တုန္းက ရယူသိမ္းဆည္းထားတဲ့ အက်ဳိးစီးပြားေတြ လက္မလြတ္ရေလေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ က်ားကန္ထားေလ့ ရွိတာကိုလည္းေတြ႕ၾကရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထင္ထင္ေပၚေပၚေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဖုံးကြယ္ၿပီးထားသည္ျဖစ္ပါေစသည္လို ဖံုးကြယ္ၿပီး ကုတ္တြယ္ထားတဲ့ အက်ဳိးစီးပြားေတြကို သူ႔သက္ဆုိင္ရာျပည္သူေတြက ကိုယ္တိုင္ေဖာ္ထုတ္သိရွိသြားၾကတာ ရွိသလို ကမၻာႀကီးေပၚက ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ အဲဒီဖံုးကြယ္ထားတဲ့ အာဏာရွင္
ေဟာင္းေတြရဲ႕ မ်ားျပားလွတဲ့အက်ဳိးစီးပြားေတြကို လူတိုင္းသိရွိ လာခဲ့ၾကရတာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။

အခုလည္း ကမၻာ့ဘဏ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလွ်ဳိ႕၀ွက္ဘဏ္အေကာင့္ငါးခု ဖြင့္ထားသည္မွာ စုေဆာင္းေငြ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံအထိ ရွိေနသည္ဟူ ေသာသတင္းထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထုိသတင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ား တအ့ံတၾသျဖစ္ကာ စိတ္မေကာင္းလည္း ျဖစ္ၾကရသည္။ သက္ဆိုင္ရာ လက္ရွိအစိုးရကမူ အစိုးရအေနႏွင့္ အခုလိုဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ခ်က္ခ်င္း ဆိုသလို ရွင္းလင္းခ်က္ထုတ္ျပန္ရၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္ကမူ ထိုသတင္းကိုထုတ္ျပန္သူမွာ ကမၻာ့ဘဏ္ကတာ၀န္ရွိသူ မဟုတ္ပါဟူသည့္ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းႏွစ္ေနရာစလံုးကမူ ကမၻာ့ဘဏ္တြင္ (ႏိုုင္ငံျခားတြင္) အေကာင့္ငါးခုဖြင့္ ထားျခင္း ရွိမရွိႏွင့္ ရွိလွ်င္လည္း မည္သူမည္၀ါေတြ၏ ေငြစာရင္းမ်ားျဖစ္သည္ကို ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ျခင္းေတာ့မရွိခဲ့ၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားမွာသံသယျဖင့္ ေစာင့္ ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးဖြယ္လည္း ျဖစ္ၾကရ၏။

သည္လိုအျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးက မိမိတို႔အာရွတိုက္ကၽြန္းဆြယ္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ျဖစ္ပြား ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုစဥ္ကလူထုအင္အားျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ခံရသည့္ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဖာဒီနန္မားကို႔စ္သည္ ကိုယ္ပိုင္ေငြမ်ား အျဖစ္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္ စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းထားခဲ့သည္ကို ဖိလစ္ပိုင္ျပည္သူတို႔ သိရွိသြားၾကၿပီး တိုင္းျပည္ ဘ႑ာေငြမ်ားအျဖစ္ သိမ္းဆည္းယူခဲ့ရသည္အထိ ႀကံဳခဲ့ဖူးၾက၏။

ယခုအခါ မိမိတို႔တိုင္းျပည္တြင္မက ကမၻာႀကီး၏အေနအထားမွာ မည္သို႔ေသာမတရားသည့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္လုပ္ငန္း မဆိုတာရွည္သျဖင့္ ဖံုးကြယ္ထားလို႔မရႏိုင္သည့္ေခတ္ကို ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ကမၻာႀကီးသည္ တံခါးပိတ္ၿပီး အသံတိတ္ေနသည့္ မေကာင္းမႈဟူသမွ်၏ အကာအရံဟူသမွ်ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဆြဲခြာခ်လို႔ ရႏိုင္ေသာ
ေခတ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အခုတေလာ မိမိိတို႔တုိင္းျပည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကမၻာကေရာ မိမိျပည္သူတို႔ကပါ စိတ္၀င္တစား
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေနၾကသည့္ ယင္းလွ်ဳိ႕၀ွက္ဘဏ္အေကာင့္ ငါးခုျပႆနာသည္လည္း မၾကာခင္ အျဖဴအမည္း ကြဲျပားလာမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆရေပသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုုးရအေနျဖင့္လည္း ျပည္ပတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္ ဆိုသည့္ ဘဏ္အေကာင့္ ငါးခုဆိုသည္သာမက၊ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ဖြင္႔ထားသည့္ ႏိုင္ငံပိုုင္ဘဏ္ အေကာင့္မ်ား အားလံုးကိစၥကိုု စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး ႏိုုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ အသံုးျပဳသင့္သည္ဟု မဇၩိမက မွတ္ယူသည္။