www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
အဂၤါ, ၂၁ ဇန္နဝါရီ ၂၀၂၀

Mizzima Burmese

Home > စီးပြားေရး > ေဆာင္းပါး > ေဆးရြက္ႀကီး ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ တစိမ့္စိမ့္၀င္ေရာက္လာ

ေဆးရြက္ႀကီး ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ တစိမ့္စိမ့္၀င္ေရာက္လာ

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိသည့္ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေနသည္ အား လူသိမ်ားေသာ္လည္း၊ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား တစ္စိမ့္စိမ့္ ၀င္ေရာက္လာသည္အား သိရွိသူနည္းပါးေနေသးသည္ဟု ေအပီသတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ ႐ုန္းထြက္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား
ျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ကိုကာကိုလာ၊ ယူနီလီဗာႏွင့္ ဆူဇူကီးတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ အၿပိဳင္အဆိုင္ ၀င္ေရာက္လာၾကသည္။

ေဆးရြက္ႀကီး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း အလားတူ ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားမ်ား၊ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။

ကမၻာ့ဒုတိယအႀကီးဆံုး ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ၿဗိတိန္-အေမရိကန္ ေဆးရြက္ႀကီး ကုမၸဏီမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ေနာက္ငါးႏွစ္ခန္႔အတြင္း စီးကရက္မ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ဖိုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားအား အစိုးရအာဏာပိုင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းကုမၸဏီစက္႐ံုမွ အလုပ္ေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔အား ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟုလည္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ကမၻာ့တတိယအႀကီးဆံုး ေဆးရြက္ႀကီး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္တိုဘာကိုမွလည္း လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ခန္႔မွ စတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္၀င္းႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား တိတ္တဆိတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂ္ၢိဳလ္ Royhei Sugata မွ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ၿပီးစီး
ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း စက္႐ံုတည္ေနရာ၊ ကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း အရြယ္အစားအား အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ေဆးရြက္ႀကီး ကုမၸဏီတစ္ခုမွာလည္း သန္းေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ကုန္က်မည့္ အစုစပ္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ၿပီးျဖစ္သည္။

“ဒီကုမၸဏီေတြက လူထုအာ႐ံုစိုက္မႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေစ်းကြက္အတြင္းကို ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ ၀င္ေရာက္ လာပံုရတယ္” ဟု ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းအား ဆန္႔က်င့္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္မွဴးတစ္ဦးမွ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိ လမ္းမ်ားမွာ လမ္းၫႊန္သေကၤတမ်ား လံုး၀မရွိသည့္အျပင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားလည္း အစဥ္သျဖင့္ ျပတ္ေတာက္ေနေလ့ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ
ႏိုင္ငံျခားရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးရန္ ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ က်န္းမာေရး၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအက်ဳိးစီးပြား ကိစၥရပ္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အေရးႀကီး ကိစၥရပ္မ်ားအား အေရးတယူ စဥ္းစား ေလ့မရွိေပ။

က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အမ်ဳိးသား အဆင့္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီးထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္အား ဦးေဆာင္ေနသည့္ နန္းႏိုင္ႏိုင္ရွိန္က မိမိတို႔ဌာနမွ ဆန္႔က်င္သည့္ ၿဗိတိန္-အေမရိကန္ ေဆးရြက္ႀကီး ကုမၸဏီ၊ ဂ်ပန္တိုဘာကိုႏွင့္ အျခားအရာမ်ားအား ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေရး ေကာ္မရွင္မွ ပယ္ခ်ေလ့ရွိသည္ ဟု ေျပာလိုက္ သည္။ ထိုေကာ္မရွင္၏ ဒါ႐ိုက္တာမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရေသာ္လည္း
ေဆးရြက္ႀကီး လုပ္ငန္းမ်ားအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ပယ္ခ်ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္မႈ ၎တို႔ စီးပြားေရးလုပ္ေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူဦးေရ က်ဆင္းလာသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခြင့္လမ္းေကာင္းမ်ားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ေနရာ
ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်န္းမာေရးအသိ နည္းပါးၿပီး ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီး သံုးစဲြျခင္းအား ထိန္းခ်ဳပ္မႈတြင္လည္း အားနည္းသည္။ ထို႔အတူ ထိေရာက္သည့္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈ ဆန္႔က်င့္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား မရွိေသးေပ။

အသက္ ၈၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္သည္ ဦးတင္ေမာင္က လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀အတြင္း ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီး သံုးစဲြျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားအား မဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္
ေရးသားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ကာ
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၏ အႏၱရာယ္အား လူငယ္မ်ားသို႔ ပညာေပး ေဟာေျပာမႈမ်ား ျပဳလုပ္္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ အျခားလူငယ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဦးတင္ေမာင္မွာလည္း အသက္ဆယ္ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေဆးလိပ္
ေသာက္သံုးျခင္း စတင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးလိပ္စဲြရန္ မည္မွ်လြယ္ကူသူကိုလည္း ၎မွ ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္သည္။ သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္က Reader Digest တြင္ ပါရွိသည့္
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားအား ဖတ္႐ႈၿပီးေနာက္တြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းအား ရပ္တန္႔ခဲ့သည္။

ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီး ေသာက္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ရရွိသည့္ ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးတြင္
ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူေနရသည့္ လူနာမ်ားမွ အနည္းစုသာလ်င္ ေဆးရြက္ႀကီးမွ ေသေစႏိုင္ေလာက္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ေစသည္အား အလြန္ေနာက္က်မွ နားလည္ခဲ့ရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘယ္လိုမွကို စဥ္းစားလို႔ မရပါးဘူး” ဟု ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးခဲ့သည့္ အသက္ ၆၀ အရြယ္ ဦးလွစိုးမွ ပုလင္းႀကီးခ်ိတ္ေနစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္က ရြာသား တစ္ေယာက္ပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ေလာက္ကမွ အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို သိခဲ့ရၿပီး ေဆးလိပ္ေသာက္တာကို ျဖတ္ပစ္ ခဲ့တာပါ” ဟု ၎၏ အေတြ႔အၾကံဳအား ျပန္လည္ေ၀မွ်ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖဲြ႕ (WHO) ၏ ေဆးရြက္ႀကီးသံုးဆဲြမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ အား မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားက သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဆးရြက္ႀကီး ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ထြက္ကုန္မ်ားအား ေရာင္းခ်အသံုးျပဳျခင္းသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားအား ျပ႒ာန္းမႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းသည္။

အသက္မျပည့္သူမ်ားအား ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ တရားမ၀င္ေပ။ သို႔ေသာ္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ လမ္းေဘးေစ်းဆိုင္မ်ားမွ ေဆးလိပ္မ်ား ၀ယ္ယူေနသည္အား ေတြ႕ျမင္ေနၾကျဖစ္သည္။

ေဆးလိပ္ေၾကာ္ျငာမ်ားအား ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း ေဒသခံကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်မ္းသာဆံုးျဖစ္သည့္ သူေဌးႀကီး ဦးေတဇ၏ ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္သည့္ စီးကရက္ဘူးအခ်ဳိ႕တြင္ ကံစမ္းမဲမ်ားထည့္ကာ အေရာင္းျမႇင့္တင္ လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ေဆးလိပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေစ်းကြက္ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ အရည္အခ်င္းေကာင္းမ်ား ရရွိထားသည့္ ေဆးလိပ္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အားနည္းခ်က္မ်ား အား အခြင့္ေကာင္းယူကာ ဘ၀တစ္သက္တာပတ္လံုး ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားအားဆဲြေဆာင္ ႏိုင္သည့္ အေနအထားေကာင္းတြင္ ရွိေနသည္။

လက္ရွိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေအာက္တြင္ ေဆးလိပ္ကုမၸဏီမ်ားမွ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား အေရာင္းျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ပညာသင္စုမ်ားေပးျခင္း၊ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈကြန္ရက္၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားအား အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးကရက္ဘူးေပၚတြင္ သတိေပးသည့္ပံုထည့္သြင္းျခင္း မျပဳသည့္ ရွားပါးေသာ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု တီဘီေရာဂါႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕မွ ေဆးလိပ္ႏွင့္
ေဆးရြက္ႀကီး သံုးဆဲြမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာအၾကံေပးတာရာဆင္ဘန္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ သြားေရာက္ ေလ့လာအၿပီးတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူ ဦးေရ၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသာ စီးကရက္ေသာက္ သံုးသည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ ေဆးလိပ္သံုးစဲြမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ညႊန္႔ေပါင္းအဖဲြ႕မွ Mary Assunta က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ စီးပြားေရးအား အားေကာင္လာေစမည္ျဖစ္ၿပီး စာသံုးသူ အမူအက်င့္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲလိမ့္မည္ ေမွ်ာ္လင့္
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ စီပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး ၀င္ေငြေကာင္းတဲ့ လူလတ္တန္းစားတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာ လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု သူမက ဆိုသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူမ်ားျပားသည့္ လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္
ေပါင္းစပ္လိုက္မည္ဆိုပါက “ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ လူလတ္တန္းစားမ်ားအား ေစ်းေပါသည့္ စီးကရက္မ်ား
ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ဆဲြေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္” ဟု သူမ၏ အျမင္အား ေျပာၾကားခဲ့သည္။