SMEs Law မူၾကမ္း ယခုလႊတ္ေတာ္အမီ တင္သြင္းမည္ SMEs အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ လုပ္သားတစ္ဦး စတင္ပါ၀င္မည္ျဖစ္

ပရင့္ထုတ္ရန္

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒမူၾကမ္း (SMEs Law-Draft) အား လႊတ္ေတာ္ အ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း အမီ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေသးစားႏွင့္အလတ္စားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဗဟုိဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ေဒါက္တာအိေရႊစင္ထြန္းက ေျပာသည္။

SMEs Law သည္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးမွ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္၍ လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးသုိ႔ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတ႐ုံးမွ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျပင္ဆင္ကာ ျပန္လည္က်လာပါက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ရန္သာ က်န္ရွိေတာ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ေဒါက္တာအိေရႊစင္ထြန္းက “အခု သမၼတ႐ုံးကုိ တင္ထားတာျဖစ္ေတာ့ ျပန္က်လာနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္လုိ႔ရပါၿပီ။ လာမယ့္လႊတ္ေတာ္အမီတင္သြားမွာပါ”ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားအား တိက်သည့္အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မရွိျခင္းေၾကာင့္ လက္ေတြ႔တြင္
ေခ်းေငြရရွိေရး၊ နည္းပညာရရွိေရးအျပင္ ခ်မွတ္ထားသည့္မူ၀ါဒမ်ားအား လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၌ အခက္အခဲမ်ားစြာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိသည္။

ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေနဇင္လတ္က “အဓိက,က SMEs ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွာ ဘယ္အလုပ္ေတြပါလဲ။ အေသးစား၊ အလတ္စားဆုိတာေတြကုိ ဘယ္လုိစံႏႈန္းေတြနဲ႔ သတ္မွတ္ထားလဲဆုိတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ တိတိက်က်ထြက္လာမွာသာ လုပ္ရတာ အဆင္ေျပမွာ။ အခုက SMEs ေခ်းေငြလုိ႔ေျပာၿပီး ေတာ္ေတာ္ႀကီး တဲ့ လုပ္ငန္းေတြပဲရတာေတြ႕ရေတာ့ SMEs ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိတာနဲ႔ ျပန္ခ်ိန္ရင္ ေတာ္ေတာ္ေလးခြက်တယ္” ဟု ေျပာသည္။

အဆုိပါဥပေဒတြင္မူ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါက လုပ္သားတစ္ဦးမွ ၅၀ ဦးႏွင့္ ရင္းႏွီးေငြ က်ပ္သန္း ၅၀၀ ေအာက္လုပ္ငန္းမ်ားအား အေသးစားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္သား ၅၁ ဦးမွ ၃၀၀ ဦးႏွင့္ ရင္းႏွီးေငြက်ပ္သန္း ၅၀၁ သန္းမွ သန္း ၁၀၀၀ အထိအား အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ကဲ့သုိ႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိမူ လုပ္သားတစ္ဦးမွ ၃၀ ဦးအထိႏွင့္ ရင္းႏွီးေငြက်ပ္သန္း၂၀၀ ေအာက္အား အေသးစားႏွင့္ လုပ္သား ၃၁ ဦးမွ ၂၀၀ ဦးအထိႏွင့္ ရင္းႏွီးေငြ က်ပ္ ၂၀၁ သန္းမွ က်ပ္သန္း ၅၀၀ အထိအား အလတ္စားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဗဟုိဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေအးေအး၀င္းက “SMEs အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္အထဲမွာ Micro Level ေတြပါ ပါ၀င္ေအာင္ဆုိၿပီး လုပ္သားတစ္ဦးကေနစၿပီး သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကုိယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ေသာ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ငါးပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေျခခံ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္
ေခ်းေငြရရွိေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း မူ၀ါဒအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ လုပ္ငန္း အခက္အခဲမ်ားရွိေနရာ SMEs ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒတိက်စြာရွိပါက က်န္မူ၀ါဒမ်ားကုိ ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာတြင္ ပုိမုိလြယ္ကူေစမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးႏွင္းဦးက ေျပာသည္။

ဦးႏွင္းဦးက “အခုခ်ိန္အထိ SMEs လုပ္ငန္းေတြက ဘာအကူအညီမွ မရေသးဘူး။ ေခ်းေငြ၊ နည္းပညာေတြေပးေနတာကုိ ရေနတာကလည္း SMEs ထဲမွာ ပါလာေပါ့။ ဒီေတာ့ အေျခခံထုတ္လုပ္သူဆုိတဲ့ primary producer ေတြအားလုံး အဆင္ေျပေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲဆုိတာ လုိအပ္လာတယ္။ ဒီလုိ လုပ္ဖုိ႔ကလည္း SMEs မွာ ဘယ္လုပ္ငန္းေတြ ဘယ္အတုိင္းအတာအထိပါလဲဆုိတဲ့ ဥပေဒက အခုထိ ရွိမလာေသးဘူး”ဟု ေျပာသည္။

မၾကာေသးမီကလည္း SMEs မ်ားအား အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ မွတ္ပံုတင္ေၾကးကင္းလႊတ္ခြင့္ စေသာ ႐ုပ္သံမွ
ေၾကာ္ျငာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စုံစမ္းမႈမ်ားရွိခဲ့သျဖင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ယင္းအစီအစဥ္ မရွိေၾကာင္းအား လႊတ္ေတာ္တြင္ တရား၀င္ရွင္းလင္းထားရသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ SMEs Law ထြက္ေပၚမလာေသးျခင္းေၾကာင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္း မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေၾကာင္း မၾကာခဏ ေျပာဆုိေနျခင္းျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အျမန္ဆုံးတင္သြင္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေသး စားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဗဟုိဌာနမွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းေမာင္က ေျပာ သည္။

ဦး၀င္းေမာင္က “လုပ္ငန္းရွင္ေတြက လည္း SMEs Law  ကုိ အျမန္ဆုံးထြက္လာေစခ်င္သလုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က လည္း ႀကိဳးစားေနတယ္။ မွန္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေျပာသလိုပဲ Law  ရွိလာရင္ေတာ့ ဘာေတြက ဘယ္လုိလုပ္ရမယ္ ဆုိတာ ပုိၿပီးလြယ္ကူလာတာေပါ့”ဟု ေျပာသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္ မႈလုပ္ငန္းအေရအတြက္ တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိ
ေသာ္လည္း တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမွာ ၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္သာ ရွိသည္။