သားေရေစ်းႏႈန္း သံုးဆခန္႔ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ဖိနပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္ႀကံဳ

ပရင့္ထုတ္ရန္

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္၊ ကံျပားႀကီးေလးရြာရွိ ဖိနပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ သားေရေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ တြက္ေခ်မကိုက္ျဖစ္ရေသာ္လည္း အေရာင္းအ၀ယ္လိုက္ေနသည့္အတြက္ ေဖာက္သည္ မပ်က္ရန္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေနရသည္ဟု ေရႊေတာင္တန္းဖိနပ္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာျပသည္။

ဖိနပ္အတြက္ အေျခခံကုန္ၾကမ္းျဖစ္ေသာ သားေရမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက သားေရ တစ္ေပါင္လွ်င္ က်ပ္ ၇၀၀၊ ၈၀၀ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူလုပ္ကိုင္ခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ သားေရတစ္ေပါင္လွ်င္ က်ပ္ ၂၃၀၀ အထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု အဆိုပါဖိနပ္လုပ္ငန္းရွင္က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းသားေရေစ်းကြက္၌ ယင္းသို႔ အဆမတန္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာရျခင္းမွာ ျပည္တြင္းသားေရ ေစ်းကြက္ရွိ ကၽြဲသားေရ၊ ႏြားသားေရမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားေရ ေစ်းကြက္သို႔ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ကုန္ သြယ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

ျမန္မာ့႐ိုးရာ သားေရညႇပ္ဖိနပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယခင္က လုပ္ငန္းသံုးသားေရမ်ားကို ေဒသေပါက္ေစ်း ျဖင့္ ၀ယ္ယူ လုပ္ကိုင္ခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုအခါ သားေရကုန္သြယ္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈေၾကာင့္ ေဒသေပါက္ ေစ်းျဖင့္ ၀ယ္ယူ၍ မရရွိေတာ့ဘဲ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔သည့္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအား အမီလိုက္၍ ၀ယ္ယူသံုးစြဲေနရ ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဖိနပ္လုပ္ငန္းမ်ား တြက္ေခ်မကိုက္ ျဖစ္ေနရၿပီး အခက္ႀကံဳေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ရွည္ပင္စီမံကိန္း စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္မႈ ထြန္းကားလာေသာ္လည္း ဖိနပ္လုပ္ငန္းသံုး ေရာ္ဘာ (ကလစ္) ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ေစ်းေကာင္းလ်က္ရွိေနဆဲဟု သိရသည္။ မံုရြာေဒသရွိ ဖိနပ္လုပ္ ငန္းသံုး ေရာ္ဘာ (ကလစ္) တစ္ေပါင္လွ်င္ က်ပ္ ၁၅၅၀ ႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူလုပ္ကိုင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

သားေရညႇပ္ဖိနပ္တစ္ရံ၏ အမွန္တကယ္ကုန္က်စရိတ္သည္ သားေရကုန္က်စရိတ္ က်ပ္ ၁၂၀၀၊ ေရာ္ ဘာ (ကလစ္) က်ပ္ ၂၅၀၊ သဲႀကိဳး က်ပ္ ၅၀၀၊ လက္ခက်ပ္ ၃၅၀၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၃၀၀ခန္႔ ကုန္က် သည္။ ၎ကုန္က်စရိတ္သည္ သာမန္ဖိနပ္တစ္ရံ၏ ကုန္က်စရိတ္ျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ ပစၥည္းထုပ္ပိုးစရိတ္ မ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိေပ။

သားေရဖိနပ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရာတြင္ ည့ံ၊ သင့္၊ ေကာင္းဟူ၍ အမ်ဳိးအစားသံုးမ်ဳိးခန္႔ရွိသည္။ ဖိနပ္၏ အဆင့္အတန္းအမ်ိဳးအစားလိုက္၍ ဘိနပ္တစ္ရံ၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္လည္း ျမင္႔တက္လာသည္ဟု သိရသည္။

ထိုေဒသရွိ သာမန္သားေရညႇပ္ဖိနပ္တစ္ရံ၏ ျပန္လည္ေရာင္းခ်သည့္ေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၃၀၀၀ ျဖစ္သည္။ အထူးေအာ္ဒါခ်ဳပ္ ဖိနပ္တစ္ရံ၏ေစ်းႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၆၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး မွာယူသံုးစြဲသူ အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း သိရသည္။

သားေရေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းမရွိေသးသည့္ အခ်ိန္က မံုရြာၿမိဳ႕ ကံျပားႀကီးေလးရြာတြင္ သားေရဖိနပ္လုပ္ငန္း ရွင္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း သားေရေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ဖိနပ္လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၃၀
ေက်ာ္သည္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားထားရကာ လုပ္ငန္းရွင္ ၂၀ ခန္႔သာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ေရႊေတာင္တန္း ဖိနပ္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုအခါ မိုးရာသီကုန္ဆံုးၿပီျဖစ္၍ သားေရညႇပ္ဖိနပ္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္လိုက္ကာမွာယူေရာင္းခ်သူ အမ်ားအျပားရွိေသာ္လည္း သားေရေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားလာမႈေၾကာင့္ ဖိနပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တြက္ေခ်မကိုက္ သည့္ၾကားမွ ေဖာက္သည္မပ်က္ရန္ လုပ္ကိုင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုေဒသရွိ ျမန္မာ့႐ိုးရာ အိမ္တြင္းလက္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ သားေရညႇပ္ဖိနပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား သက္ဆိုင္ ရာမွ အတိုးႏႈန္းသက္သာေသာေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးမည္ဆိုပါက ဖိနပ္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံဖိနပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။