ျမန္မာ-ဂ်ာမဏီႏွစ္ႏို္င္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္ Oktoberfest ပြဲေတာ္က်င္းပမည္

ပရင့္ထုတ္ရန္

Hanns Seidel Foundation  ႏွင့္ ဂ်ာမနီသံ႐ံုးတို႔၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ဂ်ာမနီ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္ Oktoberfest ပြဲေတာ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Hanns Seidel Foundation မွ ထုတ္ျပန္သည္။

Oktoberfest  ပြဲေတာ္သည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ေအာက္တိုဘာလ၌ က်င္းပသည့္ ႐ိုးရာပြဲေတာ္ျဖစ္သည္။

Hanns Seidel Foundation ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ာမနီသံ႐ံုးတို႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဂ်ာမန္ လူမ်ိဳး မ်ားႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား ပိုမိုခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးခြင့္ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။

Oktoberfest  ပြဲေတာ္တြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထုတ္ ဘီယာမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဧည့္ခံပြဲတြင္ ဂ်ာမန္အစားအစာမ်ား မိတ္ဆက္ သံုးေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ဂ်ာမန္ - ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားေတြ႔ဆံုပြဲ (Oktoberfest) ကို ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ တြင္ အင္းယားလိတ္ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Hanns Seidel Foundationသည္ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္တြင္ World Tourism  Day ကမၻာ့ခရီးသြားေန႔ စီစဥ္က်င္းပေပးခဲ့သည္။