ဧည့္လမ္းၫႊန္၀န္ေဆာင္ခတိုးျမႇင့္မႈအား အနည္းဆံုးလခ သတ္မွတ္ခ်က္ထြက္သည္အထိ ဆိုင္းငံ့ေပးရန္ ညိႇႏိႈင္း

ပရင့္ထုတ္ရန္

ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား၏ တစ္ေန႔တာ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ အနည္းဆံုးပမာဏႏႈန္းထား သတ္မွတ္ေတာင္းဆိုျခင္းကို ဆိုင္းင့ံေပးရန္ ညိႇႏိႈင္းထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနာင္းေနာင္းဟန္ က မဇိ္ၥ်မသို႔ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္းမွ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအတြက္ တစ္ေန႔တာ ၀န္ေဆာင္ခႏႈန္းထားအား အနည္းဆံုး ေဒၚလာ ၃၅ ေပးရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းသတ္မွတ္ႏႈန္းထားအား ဆိုင္းင့ံေပးရန္အတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္တြင္ ညိႇႏိႈင္းစာေပး ပို႔ထားေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနာင္းေနာင္းဟန္က “အနည္းဆံုး လုပ္ခေပးေရး သတ္မွတ္ခ်က္ ထြက္ဖို႔လည္း အစိုးရပိုင္းက ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ ထြက္လာတဲ့ အခါက်ရင္ ဧည့္လမ္းညႊန္အသင္းက သတ္မွတ္တာနဲ႔ တစ္မ်ိဳးစီ ျဖစ္ေနမွာစိုးလို႔ပါ၊ ဒါေၾကာင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ထြက္တဲ့အထိ တစ္လ၊ ႏွစ္လ ေစာင့္ေပးဖို႔ ညိႇႏိႈင္းတဲ့သေဘာပါ” ဟု ေျပာသည္။

ဧည့္လမ္းညႊန္အသင္းက မျဖစ္မေနေပးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ယင္းႏႈန္းေပးရန္ သတ္မွတ္တိုက္တြန္း
ေၾကာင္းသာျဖစ္သည့္အတြက္ ျပန္လည္ညိွႏိႈင္းသည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အရည္အခ်င္းအလိုက္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားမွ တစ္ေန႔လွ်င္ ေဒၚ လာ ၅၀ မွ ၈၀ ၀န္းက်င္ ထိေပးေလ့ရွိၿပီး အေတြ႔အႀကံဳ ႏုနယ္ေသာ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၂၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ ေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းအသိုင္းအ၀ိုင္းက ဆိုသည္။

ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင့္တင့္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ထိုက္သင့္သည့္ ႏႈန္းထားရရွိရန္ အနည္းဆံုး ၀န္ေဆာင္ခႏႈန္း သတ္မွတ္ေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဧည့္လမ္းညြန္မ်ားအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္ခႏႈန္း သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ မဇိ္ၥ်မသို႔ ေျပာသည္။

ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအား တစ္ေန႔ ၃၅ ေဒၚလာ ေပးရန္အတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕မွ သေဘာမတူမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ဆိုသည္။

ဧည့္လမ္းညႊန္ ဦးစိုင္း၀င္းဆံုက“အသင္းက ဂိုက္(ဧည့္လမ္းညႊန္) ေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမႇင့္တင့္ေပးတာပါ၊ ဂိုက္ေၾကးက မွ်တပါတယ္၊ အခုလဲ ေလးစားသမႈအရ ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကေတာ့ ေပးလာၾကပါၿပီ၊
ေစ်းဆစ္တတ္္တဲ့ ကုမၸဏီတခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါတယ္၊ တခ်ိဳ႕ဂိုက္ေတြကလဲ သိပ္ငယ္လြန္းတဲ့အတြက္ အေတြ႕အႀကံဳ နည္းတဲ့ အတြက္ မေပးႏုိင္တာမ်ိဳးေတာ့ ရွိတယ္ ၊ အဂၤလိပ္ဂိုက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သတ္မွတ္ ႏႈန္းအတိုင္း ရေနပါတယ္၊ အဓိကလဲ အဂၤလိပ္ဂိုက္ေတြအတြက္ပါပဲ” ဟု ေျပာသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားသည္ တစ္ေန႔တာ ႏႈန္းထားရရွိမႈအနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီး အျခား ဘာသာ စကားမ်ား ျဖစ္သည့္ အီတလီ၊ ဂ်ာမဏီ၊ စပိန္ဘာသာစကား ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားမွာ ယခင္ကတည္းက ၄၅ ေဒၚလာ ၀န္းက်င္ ရရွိေၾကာင္း ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားက ေျပာသည္။