လူငယ္အလုပ္လက္မဲ့ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မွေလ့လာဆန္းစစ္ေနဆဲျဖစ္

ပရင့္ထုတ္ရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံးမွ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စစ္တမ္းအရ လူငယ္အလုပ္လက္မဲ့လူဦးေရ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနၿပီျဖစ္ရာ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ စာတင္ထားခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ တစ္ဦးက ေလ့လာစမ္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အသင္းဥကၠ႒ ဇြဲရန္ႏိုင္က မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။

အသင္းဥကၠ႒ ဇြဲရန္ႏိုင္က “လႊတ္ေတာ္ကို စာတင္တာက ဇြန္လက တင္ခဲ့တာပါ။အာဇာနည္ေန႔ မတိုင္ခင္ ကပါ။ လူငယ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့တာပါ။ အဓိကကေတာ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္း
ေပးဖုိ႔ တိုက္တြန္းခ်င္လို႔ပါ” ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရမွာ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီ ဟူေသာ စစ္တမ္းကုိ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းႏွင့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း၊ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားတြင္
ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တိုင္းတစ္ခုခ်င္းတြင္ အနည္းဆံုးၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ခုေက်ာ္မွ လူငယ္မ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လူငယ္မ်ား၏ အလုပ္အကုိင္ရွားပါးမႈဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္စာတမ္းအား ဇြန္လ ၂၀ ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ံုးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ ျပႆနာႏွင့္ပတ္ သက္၍ လူငယ္မ်ားကုိ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါသင္တန္းမ်ားမွာ အေျခခံစာရင္းကိုင္သင္တန္း (LCCI)၊ အေျခခံ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း၊ အေျခခံ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္း၊ အေျခခံ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း၊ ေမာ္ေတာ္ကား စက္ျပင္သင္တန္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးျပင္သင္တန္း၊ အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အက်ိဳးေဆာင္သင္တန္း၊ အႏုပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏို၀င္ဘာတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ မည္
ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ သင္တန္းမ်ားကိုနယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဦးစားေပးဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တြင္ ေကာ့မွဴး၊ ကြမ္းျခံကုန္း၊ သံုးခြ၊ သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္း၊ ေမွာ္ဘီ၊ မဂၤလာဒံု၊ ဥကၠံ၊ သံုးဆယ္၊ လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဧရာ၀တီတိုင္း တြင္ မအူပင္ခ႐ုိင္ ေဒးဒရဲ၊ ပဲခူးတိုင္းတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕အား ဗဟုိျပဳကာ ေတာင္ငူ၊ သာယာ ၀တီ၊ ျပည္၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ မ်ား၊ မႏၱေလးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေလးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ
ေဒသမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုးကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလဆန္းပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လူငယ္အင္ အားစုမ်ားမွ
ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးရွိ လူငယ္မ်ားအား ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည့္ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ရပ္ ရွိသင့္သည္ဟု ေဆြးေႏြးကာ တိုင္းျပည္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္လာ
ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စတင္ဖြဲ ့စည္းခဲ့သည္။