တ႐ုတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စပါးစိုက္ပ်ဳိးရန္ ကမ္းလွမ္းထား

ပရင့္ထုတ္ရန္

တ႐ုတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းၿပီး စပါးစိုက္ပ်ဳိးရန္ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း ေတာင္သူလယ္သမား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

အဆိုပါကမ္းလွမ္းမႈကို ေအာက္တိုဘာလကုန္ပိုင္းႏွင့္ ႏို၀င္ဘာလဆန္းပို္င္းတို႔တြင္ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္
ေဒသခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား စတင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္စြာစိုးက “သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို စၿပီးကမ္းလွမ္းလာတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တ႐ုတ္ကလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေဒသခံေတာင္သူေတြကို ေတြ႔ဆံုေပးၿပီး ညိႇႏိႈင္းေပးမွာပါ။ အခုက ကမ္းလွမ္းတာဆိုေတာ့ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမွပဲ သိရမယ္”ဟု ေျပာသည္။

တ႐ုတ္က စပါးစိုက္ပ်ဳိးမႈတြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေပး၀ယ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဦးေက်ာ္စြာစိုးက “တ႐ုတ္က ျမန္မာေတာင္သူေတြ ဘာစပါးမ်ဳိးပဲစိုက္စို္က္ အကုန္၀ယ္မယ္။ ဘယ္စပါး မ်ဳိးပဲ စိုက္ ရမယ္ဆိုတာ မရွိဘူး။ စားနပ္ရိကၡာဟာ တျဖည္းျဖည္း အေရးႀကီးလာတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ အိႏ္ၵိယက လည္း စိုက္ခ်င္တယ္၊ တ႐ုတ္ကလည္း စိုက္ခ်င္ေနတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံစပါးစိုက္ပ်ဳိးသည့္ အဓိကေဒသမ်ားျဖစ္တဲ့ ဧရာ၀တီတိုင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းတို႔တြင္ စိုက္ပ်ဳိးရန္ လ်ာထားၿပီး လာမည့္ေႏြစပါးအမီ စတင္စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားကဆို သည္။

လာမည့္ေႏြစပါးစိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္တြင္ စပါးဧကတစ္သိန္း စိုက္ပ်ဳိးရန္ အိႏ္ၵိယႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရထားၿပီး အာရွညီညာ ဆန္စပါး ကုမၸဏီ၊ ေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ သည္။

အိႏ္ၵိယႏွင့္ ပူးေပါင္းစိုက္ပ်ဳိးမည့္ စပါးဧကတစ္သိန္းကို ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ျပည္တြင္း မ်ဳိးစပါးမ်ားအျပင္ ျပည္ပမ်ဳိးစပါးမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစိုက္ပ်ိဳးသြားမည္ဟု ေတာင္သူလယ္သမား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

အဆိုပါစိုက္ဧကမ်ားမွ ထြက္ရွိလာေသာ စပါးမ်ားကို အိႏိ္ၵယကုမၸဏီက ေပါက္ေစ်းထက္ တင္း ၁၀၀လွ်င္ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ေစ်းပိုေပးရန္ သေဘာတူညီခ်က္ယူထားၿပီးမ်ဳိး စပါးမ်ားကို အိႏ္ၵိယဘက္မွ ေပးသြင္းရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္သည့္ ၾသဂဲနစ္ဓာတ္ေျမၾသဇာအရည္ကို ႏွစ္လအတြင္း ေရာင္းခ်သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စပါးေပၚထြက္သည့္ကာလတြင္ စပါးေစ်းနိမ့္ၿပီး အ႐ံႈးမ်ားရင္ဆိုင္ရ ခ်ိန္တြင္
ျပည္ပမွ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိး၀ယ္ယူမည္ဆိုပါက ပိုမိုအက်ဳိးရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ဆန္ကုန္သည္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ဆိုသည္။