ျပတင္းတစ္ေပါက္စနစ္က်င့္သံုးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ထိုင္းအဆိုျပဳ

ပရင့္ထုတ္ရန္

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္ေရးက႑တြင္ ျပတင္းတစ္ေပါက္စနစ္က်င့္သံုးရန္အတြက္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လပ္ ရွင္နာ၀ပ္ထရာမွ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား လြန္ခဲ့ေသာ အဂၤါေန႔က အဆိုျပဳခဲ့သည္။

ျမန္မာ-ထိုင္း-အႏိ္ၵယ သံုးႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေမွာင္ခို တင္သြင္းျခင္းအား တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရင္လပ္မွ သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္းဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ဒါဆီရီဘက္ဂါ၀န္တြင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ၂၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀း
ႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လပ္တို႔၏ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုပဲြတြင္ ယခုကဲ့သို႔ အဆိုျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထိုင္းအစိုးရ၏ ေျပာခြင့္ရ ပုဂ္ၢိဳလ္ Teerat Ratanasevi က ထိုင္းသတင္းဌာနသို႔ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုင္း-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးအား ထပ္မံျမႇင့္တင္ရန္ သေဘာတူ ခဲ့ၾကၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ေမွာင္ခိုေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စလံုးမွ အခြန္ေငြ မ်ားစြာ ဆံုး႐ံႈးေနသည္ကို သတိျပဳမိခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း Teerat Ratanasevi က ရွင္းျပ ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရင္လပ္မွ ျပတင္းတစ္ေပါက္ စနစ္အား အသံုးျပဳရန္ အဆိုျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားအား အျပန္အလွန္ အက်ဳိးရွိ ေစေရးအတြက္ အကူအညီေပးရန္ကိုလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပင္ဆင္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ ထိပ္တန္းအခြန္အရာရွိမ်ား ေတြ႔ဆံုရန္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားအား
ျပင္ဆင္ႏိုင္္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေရးကိုလည္း အဆိုျပဳသြားခဲ့သည္ဟု ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ က ေျပာၾကား လိုက္သည္။

ျပတင္းတစ္ေပါက္ စနစ္မွာ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သည္မ်ား သို႔မဟုတ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္ကူးသူမ်ား အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားအား ေနရာတစ္ခုတည္း တြင္သာ တင္ျပရန္လိုအပ္သည္။ ယင္းစနစ္အား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သယ္ေဆာင္ခြင့္ရရန္အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ လိုအပ္ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ေသခံ အေထာက္အထား မ်ားအား ရယူရန္အခ်ိန္မ်ား နည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးတြင္ လည္း ပိုမိုထိေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ထား၀ယ္ေရနက္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား တိုးျမင့္ရွာေဖြရန္အတြက္ ထိုင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးမွ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။