ျပည္တြင္း အေျခခံအေဆာက္အအံုပုိင္း ဆုိင္ရာေစ်းကြက္အား ႏုိင္ငံတကာစိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္လာဟုဆုိ

ပရင့္ထုတ္ရန္

ျမန္မာ့စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေနေသာ အေျခခံအေဆာက္အုံပုိင္းဆုိင္ရာ က႑မ်ားတြင္ သံုးရန္အတြက္ နည္းပညာႏွင့္ စက္ပစၥည္းဆုိင္ရာ ျမန္မာျပည္ေစ်းကြက္အား ႏုိင္ငံတကာ မွ စိတ္၀င္စားမႈ တစ္ဟုန္ ထုိးျမင့္တက္လာေၾကာင္း စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက ဆုိသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑သုံးခု၏ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္နည္းပညာသစ္ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခု လကုန္ပုိင္း၌ ျပပြဲ က်င္းပရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံ Bangkok Exhibition Services(BES) ကုမၸဏီမွ စီစဥ္ေနလ်က္ ရွိသည္။

ယင္းအျပင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ျပပြဲတစ္ခုအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပရန္ ITE Group မွ စီစဥ္ေနမႈမ်ားအေပၚ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသုိက္အ၀န္း AEC ႏွင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈမ်ား AFTA တြင္ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္မွာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုပုိင္း က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုိအပ္ေနျခင္းျဖစ္ရာ ယင္းျပပြဲမ်ားက အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္မည္ ဟုဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းရန္ စက္ယႏၱရားႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ျဖည့္ဆည္း လိုအပ္ေနရာ ျမန္မာျပည္ေစ်းကြက္မွာ ႏုိင္ငံတကာ၏ စိတ္၀င္စားမႈ အဓိကရရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက“ AFTA နဲ႔ AEC တုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကုိ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ ေတြယွဥ္ဖုိ႔ ဆုိတာ အရည္ေသြးမီတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြျဖစ္ဖုိ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုနဲ႔ နည္းပညာေတြလုိတယ္။ ဒါေတြ လုပ္ဖုိ႔ဆုိ တာက ေခတ္မီစက္ယႏၱရားေတြနဲ႔ အေဆာက္အအံုနည္းပညာေတြလိုတယ္။ အဲ ေတာ့ႏုိင္ငံတကာကလည္း သူတုိ႔ ဆီက စက္ယႏၱရားေတြနဲ႔ နည္းပညာေတြရယူမယ့္ ျမန္မာျပည္ ေစ်းကြက္ ကို စိတ္၀င္စားမႈ အရမ္းမ်ားလာ တာပါ” ဟုေျပာသည္။

ယင္းေဆာက္လုပ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑သုံးခုအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ျပပြဲအား ဂ်ာမဏီ၊ ကုိရီးယားႏွင့္ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ ျပခန္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္မွ ႏုိ၀င္ဘာ ၂ ရက္အထိ ျမန္မာေကာ္ဗင္းရွင္းစင္တာ (MCC) တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ျပပြဲသည္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑မ်ား၏ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပါ လာေရာက္မည္ျဖစ္ရာ ယင္းက႑မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ လည္း ျဖစ္လာေစႏုိင္ေၾကာင္း ျပပြဲစီစဥ္သူ Bangkok Exhibition Services(BES) မွ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ မစၥတာဂ်ပ္စတင္းေပါက ေျပာသည္။

ယင္းက“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာတဲ့ စီးပြားေရးအေျခအေနနဲ႕ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကုိ ေလ့လာဖုိ႔
ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီက စိတ္၀င္စားမႈမ်ားေနပါတယ္။ အခုလုိ ျပပြဲက ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑ေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူေတြလာၿပီး ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈ ရမွာျဖစ္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပုိင္းကုိပါ အခြင့္အလမ္းရွိလာႏုိင္ပါတယ္”ဟုေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ သန႔္စင္ျခင္းမ်ား အတြက္ ကိရိယာပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္မည့္ နည္းစနစ္မ်ားအတြက္ Myanmar Oil & Gas Exhibition
ျပပြဲကုိလည္း ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ ေလးရက္ၾကာေဆာင္ရြက္ရန္ ITE Group က စီစဥ္ေနလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ လမ္းတံတား အေျခအခံ အေဆာက္အအံု မ်ား အားနည္းခ်က္သည္ ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ အဓိက အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မၾကာခဏ ေျပာဆုိေနသည္။